Spaltister

Hvordan er oppsigelsen av MEI-medarbeideren?

I følge Utfyllende lov 128/2008 kan en enkelt mikroentreprenør ha en enkelt ansatt og må, obligatorisk, signere arbeids- og sosialforsikringskortet (CTPS) til denne ansatte. Alle data må fylles ut og CTPS må oppdateres kontinuerlig. Dermed bør ferieperioder, lønnsøkninger, permisjon osv. Registreres. På denne måten er det klart at den ansatte ved MEI-er har alle arbeidsrettigheter sikret. Akkurat som alle andre ansatte.

Dette betyr at en MEI-ansatt har rett til å:

 • Mottak av månedslønn, begrenset til 01 føderal minimumslønn (eller lønn for kategorigulvet);
 • 30-dagers ferie etter hver full 12-måneders periode med uavbrutt arbeid;
 • Mottak av ytterligere 1/3 av lønnen når du tar ferie;
 • Mottak av 13. lønn;
 • Andre rettigheter som sykdom eller ulykkespermisjon, fødselspermisjon, etc.
 • Sluttvederlag ved avskjed.

MEI-tallet ble opprettet for å stimulere entreprenørskap, jobbskaping og garantere rettigheter for gründere. MEIer har nå pensjonsrettigheter og andre fordeler ved INSS. Det har lett tilgang til bankkreditter spesielt beregnet på denne kategorien. Ansettelse av helseplaner er også tilrettelagt av forsikringsselskaper og planadministratorer. Og nå er lønnen til de som har en ansatt innlemmet av E-Social. Dermed vil arbeids- og trygdeplikter oppfylles gjennom e-sosial.

Den registrerte MEI-ansatte må utføre aktiviteten knyttet til MEI-aktiviteten. Det anbefales for eksempel ikke å registrere husarbeideren knyttet til CNPJ i MEI. Den riktige tingen er at hun er registrert og at hennes poster blir generert som husarbeider. Informasjonen på nettsiden til e-sosial er fremhevet: “MEI som også er en innenlandsk arbeidsgiver vil ha forskjellige tilgangskoder. For å få tilgang til bedriftsmodulen, må du angi CNPJ på tilgangskjermen og dens respektive tilgangskode og passord ”. Dette er fordi feltet for tilgang til systemet fra MEI og den innenlandske arbeidsgiveren er det samme.

E-sosial er obligatorisk for MEI som har en ansatt

Siden oktober 2019 er informasjon fra MEI-ansatte obligatorisk gitt til E-social. De som ikke har en ansatt og ikke har tenkt å ha, trenger ikke fylle ut påmeldingsskjemaet. I følge E-Social-nettstedet: “bare MEIer som har en ansatt eller har ansatt en arbeidstaker uten obligasjon, skal gi denne informasjonen”. Når en ansatt er ansatt, må MEI registrere seg selv og sin ansatt. Derfra må du administrere lønnen (lønn og andre avgifter) i E-Social-systemet.

Derfor blir lønn (registrering av betaling for MEI-ansatte) nå laget i E-Social-systemet. Dette systemet inneholder all informasjon for betalingsjournaler og utstedelse av betalingssedler for arbeids- og trygdeforpliktelser. Oppsigelse av arbeidsavtalen må også skje på E-Social nettstedet. For mange individuelle mikroentreprenører gjorde denne nye regelen det lettere for de ansatte å administrere.

Finn ut mer informasjon om denne forpliktelsen og kjenn til hvilke systemer som er tilgjengelige for å fylle ut informasjonen. Se nettstedet med håndboken som er opprettet av regjeringen for detaljert informasjon.

Merk følgende!

MEI Entrepreneur Portal presiserer at fra og med oktober blir arbeidsgiveren MEI som ikke følger E-Social utelatt i denne forpliktelsen. Som et resultat blir du pålagt bøter, og den ansatte vil ikke ha tilgang til trygdeytelser og FGTS.

Hva MEI skal betale den ansatte når han avskjediger ham

Ved avskjedigelse har en MEI-ansatt rett til å motta sluttvederlag som er gitt for hvert tilfelle av avskjed. Fratredelsesgodtgjørelsen er den samme som for alle andre ansatte som har arbeidsregistrering hos CTPS.

Avskjedigelse uten grunn:

 • Tidlig advarsel;
 • Lønnsaldo (kvittering for arbeidet dager);
 • Utløpte og proporsjonale ferier økte med 1/3;
 • 13. proporsjonal lønn og 40% bot på FGTS-saldoen.

Avskjedigelse for rettferdig grunn:

 • Lønnsbalanse;
 • Utløpte og proporsjonale ferier økte med 1/3;
 • 13. proporsjonal lønn.

Når han trekker seg:

 • Du må overholde 30-dagers forhåndsvarsel;
 • hvis du ikke jobber i denne perioden, kan lønnsbeløpet trekkes fra sluttvederlaget;
 • Arbeidsgiveren kan dispensere med forhåndsvarsel (arbeidstakeren verken jobber eller blir trukket fra etterlønnen);
 • Lønnsbalanse;
 • Utløpte og proporsjonale ferier økte med 1/3;
 • 13. proporsjonal lønn.

Den ansatte som blir avskjediget uten grunn kan fortsatt motta arbeidsledighetsforsikring og heve FGTS-saldoen. Se mer det nye FGTS-regimet og vet når innskuddsbalanse kan trekkes tilbake.

Samasse Leal

Samasse Leal er lidenskapelig om jus og er spesialist i forbrukerrett, etter utdannet PUC-Rio. Medforfatter og teknisk anmelder av arbeidet Use the Laws in Your Favour, hun deltok i flere utgaver av programmet Sem Censura (TVE) og radioprogrammer, og snakket om rettigheter for allmennheten. I løpet av de nesten 20 årene av karrieren har han jobbet i store juridiske kontorer, selskaper, en forbrukerbeskyttelsesforening og jobber for tiden i investor relations-området i en spansk multinasjonal.